Zorganizowanie kolonii letnich i obozu młodzieżowego dla dzieci pracowników szpitala