Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do koszenia trawy