Naprawa i legalizacja toromierzy i innych przyrządów pomiarowych stanowiących własność PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach

» Opis zapytania

Naprawa i legalizacja toromierzy i innych przyrządów pomiarowych stanowiących własność PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach
Dodatkowo proszę dołączyć skany dokumentów: Formularz oferty z załącznikami oraz inne dokumenty zgodnie z Warunkami zamówienia zapisane w formacie PDF.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień Na Dostawy I Usługi dostępnymi na stronie https://zamowienia.plk-sa.pl
Podręcznik oferenta znajduje się na stronie głównej Platformy Zakupowej w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się