Dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie - ZP/1/12/2014

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.

2. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 zgodnie z zapisami poszczególnych Kart Produktowych. Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy wszelkie niezbędne elementy umeblowania i wyposażenia, a także wykona wszelkie prace montażowe w pomieszczeniach Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kartach Produktowych Zestawienia Elementów Wyposażenia Obiektu Galeria Europa - Daleki Wschód- stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 24-miesięcznej gwarancji oraz 24-miesięcznej rękojmi za wady dostarczonego sprzętu (chyba, że zapisy w poszczególnych Kartach Produktowych przewidują inne okresy), licząc od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, na warunkach opisanych w umowie (Załącznik nr 7 do SIWZ). Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i może być odpowiednio dłuższy niż 24 miesiące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2014 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się