Prace eksploatacyjne i czyszczeniowe na składowiskach: Gardawice, Gostyń