Załadunek węgla do pojemników w rejonie linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW z wykorzystaniem dwóch ładowarek kołowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, tel. +48 32 715 55 38, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację usługi pn.:

Załadunek węgla do pojemników w rejonie linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW z wykorzystaniem dwóch ładowarek kołowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

na zasadach opisanych w niniejszym zapytaniu, który stanowi Załącznik do niniejszego zapytania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się