Dostawa wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty) - 300 szt.

» Opis zapytania

Nazwa: Narkotest
Opis: 1.Jednoczesne wykrywanie co najmniej następujących grup związków:
•Opiaty (OPI);
•Amfetamina i jej analogi w tym MDMA;
•Kokaina (COC);
•Tetrahydrokannabinole (THC);
•Benzodiazepiny (BZD);
2.Budowa jednoczęściowa z wbudowanym, dopuszczalnie ruchomym elementem, umożliwiającym pobranie próbki śliny;
3.Hermetycznie zamknięty;
4.Przystosowany do pobierania śliny od kierującego pojazdem lub innej osoby i wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych np. kontroli drogowej;
5.Do pobierania próbek śliny nie mogą być dodawane z zewnątrz jakiekolwiek substancje, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzenia badań na ich obecność w organizmie;
6.Czas uzyskania wyniku badania (kontroli obecności w ślinie środka działającego podobnie do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż 10 minut;
7.Wynik badania widoczny na urządzeniu nie może ulegać zmianie w ciągu 10 minut od momentu jego uzyskania;
8.Maksymalny czas poboru próbki do badania - 3 minuty;
9.Urządzenia muszą posiadać widoczne i czytelne oznaczenia: nazwa urządzenia, data ważności (na opakowaniu) oraz numer serii;
10.Opakowanie urządzenia powinno zapewnić ponowne włożenie do opakowania urządzenia już zużytego oraz jego zabezpieczenie (zamknięcie taśmą klejącą lub struną);
11.Do każdego urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (lateksowych lub nitrylowych);
12.Urządzenie musi wykrywać grupy związków w następujących lub niższych minimalnych wartościach progowych:
•Amfetamina – 50 ng/ml;
•Marihuana/haszysz (delta-9-tetrahydrokannabinol) – 40 ng/ml;
•Kokaina – 20 ng/ml;
•Morfina – 40 ng/ml;
•Benzodiazepiny - 20 ng/ml;
13.Urządzenie musi posiadać minimum 12 miesięczny okres ważności;
14.Wskazany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać grupę związków wykrytą w ślinie;
15.Tester powinien posiadać wskaźnik lub kontrolkę informującą o prawidłowym przeprowadzeniu testu przez użytkownika;
Ilość: 300 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (20 dni roboczych)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy)
Warunki płatności (przelew 30 dni)
Oświadczenie o zgodności parametrów (Proszę o załączenie oświadczenia o spełnianiu przez zaproponowane urządzenie parametrów wskazanych przez Zamawiającego tj:
•Nazwa urządzenia oraz producent;
•Wartości progowe wykrywanych grup substancji (ng/ml);
•Deklarowany czas poboru próbki;)
Referencje (Proszę o załączenie referencji potwierdzających rzetelne wykonanie minimum dwóch dostaw o łącznej ilości 300 szt. oferowanych narkotesterów.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.