2017 Świadczenie usługi cateringowej dla ILiM w ramach konferencji „e-Administracja dla Biznesu 2017”, organizowanej 24 maja 2017 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w ramach konferencji „e-Administracja dla Biznesu 2017”, organizowanej 24 maja 2017 r., na potrzeby projektu „Platforma Pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” nr POPC.02.01.00-00-0047/16”.
2. Usługi cateringowe będą świadczone w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, w foyer przed Salą pod Kopułą, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i zwiększyć liczbę osób maksymalnie o 50 % dla każdej pozycji pakietu (w przypadku zwiększonej liczby osób podczas spotkania), najpóźniej do dnia 19.05.2017r.,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się