Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w Warszawie, na potrzeby
osób skierowanych przez Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia
2018 r. lub do wyczerpania kwoty zawartej umowy.
Usługi hotelarskie realizowane będą na terenie Warszawy, w dwóch hotelach
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie, których opis, sporządzony według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, Wykonawca załączy do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.05.2017 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się