Obsługa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami technologicznymi oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na 2 części: Część I - baseny oraz stacje uzdatniania wody basenowej w budynku nr 113 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, baseny oraz stacje uzdatniania wody basenowej w budynku nr 275 – Gdynia, ul. Śmidowicza; Część II - basen oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 349 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1