Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów ośrodka.

» Opis zapytania

Przygotowanie,gotowanie i podawanie posiłków w poniszczeniach kuchni SP ZOZ WOTUW Stanomino dla pacjentów ośrodka oraz prowadzenie sprzedaży detalicznej artykułów pierwszej potrzeby dla pacjentów ośrodka w dzierżawionym pomieszczaniu (bufet).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się