Dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika ciekłego tlenu z pełnym oprzyrządowaniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Szczegółowy asortyment oraz szacunkową ilość zawarto w dodatku nr 2 do siwz (załącznik nr 1 do oferty), będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się