DOSTAWA ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH DO STACJI MORSKIEJ INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO IM. PROF. KRZYSZTOFA SKÓRY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarek skrzyniowych – 5 szt., zwanych dalej „urządzeniami”, dla Uniwersytetu Gdańskiego. 2.Miejsce dostawy urządzeń: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry, ul. Morska 2, 84-150 Hel. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się