Dostawa z montażem i wykonaniem instalacji zasilania i sterowania 2 kurtyn powietrznych i 2 grzejników elektrycznych dla Urzędu Pocztowego Niepołomice