Dostawa artykułów gospodarstwa domowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego, składających się na poszczególne części postępowania: pakiet nr 1 – agd, pakiet nr 2 – agd o drobnych wymiarach, pakiet nr 3 – maszyny czyszczące, pakiet nr 4 -naczynia, pakiet nr 5 - pościel. Zamawiający wymaga dodatkowo próbnego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego artykułów o charakterze urządzeń. Przedmiot zamówienia został wyszczególniony oraz opisany w załącznikach nr 1 oraz nr 3 do SIWZ. Parametry opisane w załącznikach nr 1 i Nr 3 do SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Każdy przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane załącznikiem nr 5 tj. projektem (wzorem) umowy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem Nr 5. Minimalny wymagany termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2017 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Morawka 1
Stronie Śląskie
dolnośląskie


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Morawka 1
Stronie Śląskie
dolnośląskie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się