Dostawę AGD elektrycznego do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. ZNAK POSTĘPOWANIA ZP-38/WZŻ/2017

» Opis zapytania

Dostawa AGD elektrycznego do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu.
2.Dostawa odbywać się będzie do następujących obiektów Zamawiającego:

1) Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław,
2) Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław,
3) Żłobek nr 10 – ul. Brodatego 17, Wrocław,
4) Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85A, Wrocław,
5) Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37, Wrocław


3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym.
4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekcie umowy.
5.Dostawa musi być zrealizowana w godzinach 07:30-15:00 od poniedziałku do piątku, dopuszcza się dostawę w innym terminie po uzgodnieniu z kierownikiem danego obiektu lub osobą upoważnioną .
6.Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat zgodności CE i być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej .
7. Opakowania muszą posiadać etykietę oraz kartę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8.Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach dostarczonego asortymentu były oznakowania i opisy w języku polskim.
9.Klasyfikacja wg kodu CPV:

30.23.74.75-9 czajniki elektryczne,
39.71.70.00-1 wentylator i urządzenie klimatyzacyjne,
39.25.41.20-4 zegary ścienne,
39.71.32.10-8 pralki i suszarki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się