Zakup i dostawa materiałów i środków ochronnych służących do likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i środków ochronnych służących do likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
5. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
6. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
7. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
8. Zamawiający wymaga dla pozycji od 1 do 4 i od 16 do 17 Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, dostarczenia wraz z dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim, zgodnie z ustawą z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 poz 1203 z późn. zm.).
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy (ciężar udowodnienia, że zaoferowane produkty odpowiadają wymaganiom wskazanym w SIWZ spoczywa na Wykonawcy)
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na cały przedmiot zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone
11. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.