przygotowanie , dostarczenie i wydanie cateringu dla 58 uczestników projektu ”Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach Działania 7.1”Rozwój działań aktywnej integracji „współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi cateringowej w ramach projektu dla 30 osób w okresie maj 2017-kwiecień 2018 i dla 28 osób w okresie marzec 2018-luty 2019 podczas szkoleń organizowanych przez Fundacje Forum Inicjatyw Rozwojowych.Usługi cateringowe świadczone będą w trakcie trwania zajęć szkoleniowych w miejscu i terminach uzgodnionych przez Zamawiającego .Wykonawca dostarcza obiady własnym transportem w opakowaniu jednorazowego użytku gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury wraz ze sztućcami.Harmonogram dostarczania posiłków będzie ustalany z dwudniowym wyprzedzeniem, będzie zawierał datę, godzinę, ilość posiłków.
Miejsce realizacji zamówienia będzie wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łomża ul Dworna 23b.Zamówienie realizowane będzie przez 5 - dni w tygodniu w terminie zawartym w umowie.Obiady powinny być pełnowartościowe pod względem odżywczym, różnorodne, zgodne z zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie .Zestaw obiadowy składający się z dwóch dań i kompotu lub napoju w tym:
- z zupy o pojemności nie mniejszej niż 450ml, kaloryczność 250 kcal
- drugiego dania - kaloryczność 600 kcal
- kompotu lub napoju/woda w butelce /

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się