Wykonanie instalacji AKPiA systemu sterowania HVAC zbiornika lamelowego wraz z okablowaniem i opomiarowaniem części HVAC

» Opis zapytania

Polimex Mostostal S.A., w ramach kontraktu z Enea Wytwarzanie S.A. na budowę bloku 11 w El. Kozienice w 26-900 Świerże Górne ma dostarczyć/wykonać m.in. instalacji automatyki wentylacji HVAC dla budynku zbiornika lamelowego XOUGD na podstawie WTD N-100160-I-UGD-IF03-40001
Proszę podać własne najszybsze ale realne terminy rozpoczęcia i zakończenia prac.
Baza ceny:
dla dostaw: DDP Budowa Bloku 11 - 1075MW w Kozienicach, wg Incoterms 2010.
Dla montaży: teren budowy Kotla Nr. 11 w PL 26-900 Świerże Górne
Przed złożeniem oferty konieczna jest wizytacja placu budowy i zapoznanie się z lokalnymi warunkami.
Częścią składową Zlecenia będą:
1. Szczegółowe Warunki Handlowe-PD (SWH-PD) dla Podwykonawców wydanie 01-15
ftp://OK-Kozienice-SWH-PW:Kozienice1@ftp.polimex-mostostal.pl
2. Standardowe Warunki Umowy Dostawy (SWUD 01-15)
ftp://Podwykonawcy_PxM:Podwykonawcy1@ftp.polimex-mostostal.pl
Termin płatności 30 dni
W przypadku pytań technicznych prosimy kontaktować się z Panem (-nią):

Jarosław Połoński - Specjalista ds. AKPiA
kom/mobile: +48 506 293 128
e-mail: jaroslaw.polonski@polimex.pl


Wraz z ofertą proszę przekazać następujące dokumenty dot. oferenta:

• Referencje w zakresie prac/dostaw o takim samym lub zbliżonym zakresie
• Uprawnienia do wykonania przedmiotu zapytania
• Informacje dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości wg normy EN ISO 9001 lub inny
• Informacje dotyczące Systemu BHP - OHSAS 18001/PN-N-18001 lub inny
• Informacje dotyczące zarządzania wg ISO 14001 lub inny
• Plan Jakości ( wstępny )
• Aktualny odpis KRS wraz z pełnomocnictwem, jeżeli wymagalne
• Zaświadczeniach o braku zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym
• F01 za ostatni okres nie objęty jeszcze bilansem rocznym

W celu usprawnienia i przyśpieszenia akcji zakupów i redukcji związanych z tym czasu i kosztów będziemy (na ile będzie to możliwe) dążyli do negocjacji w trybie telefonicznym/ korespondencyjnym.

Oczekujemy Państwa oferty najpóźniej do 17.03.2017.

W przypadku braku zainteresowania tematem uprzejmie prosimy o informację.

Osoby, składające ofertę, ale przede wszystkim te, które będą negocjować z nami Protokół powinny albo mieć pełnomocnictwo do reprezentacji spółki zgodnie z KRS lub indywidualne pełnomocnictwo tych osób następującej treści:

Niniejszym upoważniamy n. pracownika Pana xxxxx legitymującego się dowodem osobistym
nr. xxxx do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rachunek firmy xxxx, tj. negocjowania i
ustalania cen i warunków realizacji dostaw/montażu dla firmy Polimex-Mostostal S.A., Al.
Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa związanych z projektem „Budowa bloku
energetycznego Nr.11, 1.076 MWe w El. ENEA Wytwarzanie Sp. Z o.o., 26-900 Swierże
Górne, w szczególności …..


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2017 | 15:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.