STAL/Rudnik/11.00354.3.2/ UWAGA - wymagana odpowiednia zawrtośc pierwiastków

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

1. Nie dopuszcza się sprowadzania materiałów z Chin
2. Profile otwarte walcowane na gorąco – S355J2+AR lub M wg EN 10025-2.; EN 10269; EN 10273
3. Wszystkie materiały z oznaczeniem CE
4. Atesty materiałowe w języku angielskim i niemieckim wg EN 10204: 3.1 dla S355J2. Materiały z UE z oznaczeniem CE.
5. Blachy w gat. S355J2+N wg EN 10025-2, PN EN 10029
6. Certyfikaty z próbą udarności dla stali S355 dla materiałów o grubości powyżej 8 mm.
7. Konstrukcja cynkowana + malowana, DUPLEX, wg EN1461 do 85 um, musi zawierać:
- Al. mind. 0,020%; N max. 0,011%; Si 0,15%-0,25 %
8. Tolerancje wykonania, wymiarów, kształu i masy materiałów wg EN-10029, klasa A
9. Dopuszczalne granice odnośnie usterek powierzchni i wymagania dotyczące ich naprawy wg PN–EN 10163–1:2004
- dla blach wg EN 10163-2: klasa A podklasa 2
- dla kształtowników wg EN 10163-3: klasa C, podklasa 1
10. Stopień skorodowania wyższy jak B zgodnie z ISO 8501-1 jesy nieakceptowalny.
11. Dla projektu blachy oznaczone na rysunkach, badać na rozwarstwienie wg punktu 12.
12. Badanie na rozwarstwienie:
- dla blach wg EN 10160 gatunek jakości S2 i strefa brzegowa E2
- dla profili wg EN 10306 tabela 1, clasa 1.2, tabela 2 klasa 2.4
Materiał powinien być nowy i mieć gładką powierzchnię bez pęknięć, rys i
korozji. Wszystkie materiały stalowe powinny być bez jakichkolwiek
uszkodzeń powierzchni i wewnętrznych uszkodzeń, które mogły by
obniżyć nośność podłoża lub uniemożliwić użyteczność konstrukcji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się