Przetarg nieograniczony na dostawę ciekłego tlenu, gazów medycznych i technicznych w butlach, worków foliowych czarnych i niebieskich na odpady komunalne oraz czerwonych na odpady medyczne niebez-pieczne, dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku:

Zadanie 1 - gazy medyczne w butlach wraz z dzierżawą butli (CPV 24111900-4) Szcze-gółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część SIWZ.
Zadanie nr 2 - gazy techniczne szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 stanowiący integralną część SIWZ.
Zadanie 3 – Tlen medyczny azot/tlen 50/50 (CPV 24111900-4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 stanowiący integralną część SIWZ.
Zadanie nr 4 – Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika (CPV 24111900-4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część SIWZ.
Zadanie 5 - Worki foliowe czarne i niebieskie na odpady komunalne oraz czerwone na
odpady medyczne niebezpieczne ( CPV 18930000-7) Szczegółowy opis przedmiotu zamó-wienia określa załącznik nr 4stanowiący integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Walizki i torby

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się