zakup sprzętu pożarniczego oraz środków pianotwórczych na zaopatrzenie obiektów oraz wojskowych straży pożarnych w obszarze działania stołecznego zarządu infrastruktury

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pożarniczego oraz środków pianotwórczych na zaopatrzenie obiektów oraz Wojskowych Straży Pożarnych w obszarze działania SZI.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr załącznikach nr 11 ÷ 13 do SIWZ .
4. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
a) Część I – podręczny sprzęt gaśniczy
Zamówienie podstawowe:
•Gaśnica przewoźna proszkowa (x) 25 kg ABC szt. 6
•Gaśnica proszkowa (x) 2 kg ABC szt. 600
•Gaśnica proszkowa (x) 6 kg ABC szt. 450
•Urządzenie gaśnicze 2 kg B szt.130
•Gaśnica pianowa (x) 2 dm3 ABF szt. 20
Zamówienie objęte prawem opcji:
•Gaśnica przewoźna proszkowa (x) 25 kg ABC szt. 6
•Gaśnica proszkowa (x) 2 kg ABC szt. 200
•Gaśnica proszkowa (x) 6 kg ABC szt. 150
•Urządzenie gaśnicze 2 kg B szt. 100
•Gaśnica pianowa (x) 2 dm3 ABF szt. 20
W/w sprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP (nie dotyczy pozycji „urządzenia gaśnicze” dla której należy przedstawić „deklarację zgodności WE”)
b) Część II – węże pożarnicze
Zamówienie podstawowe:
•Wąż pożarniczy tłoczny Ø 25 – 20 m szt. 20
•Wąż hydrantowy tłoczny Ø 52 – 20 m szt. 100
Zamówienie objęte prawem opcji:
•Wąż pożarniczy tłoczny Ø 25 – 20 m szt. 20
•Wąż hydrantowy tłoczny Ø 52 – 20 m szt. 30
•Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp Ø 52 20 m szt. 50
•Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp Ø 75 -20 m szt. 40
W/w sprzęt musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP
c) Część III – środki pianotwórcze
Zamówienie podstawowe:
•Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % AFFF 5000 l
•Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % 1600 l
Zamówienie objęte prawem opcji:
•Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % AFFF 2000 l
•Środek pianotwórczy syntetyczny 3 % 1600 l
W/w środki pianotwórcze musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się