Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Select Plus For Academic na dostawę licencji i nośników oprogramowania firmy Microsoft dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w latach 2017 – 2020.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Select Plus For Academic na dostawę licencji i nośników oprogramowania firmy Microsoft dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w latach 2017 – 2020. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 24.10.00.00-5. 4. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
warmińsko-mazurskie


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
warmińsko-mazurskie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się