przetarg niegraniczony NA DOSTAWY SPRZĘTU KUCHENNEGO MAJĄCEGO STANOWIĆ WYPOSAŻENIE KUCHNI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu kuchennego mającego stanowić wyposażenie kuchni, pogrupowanych w Pakietach ponumerowanych od 1 do 15 nazwanych jak niżej, szczegółowo opisanych w załączniku 2A (formularzu ofertowo-cenowym), który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.
Pakiet 1 – Naczynia ze stali nierdzewnej (Część 1)
Pakiet 2 - Naczynia do tac izotermicznych (Część 2)
Pakiet 3 - Wózki transportowe (Część 3)
Pakiet 4 - Termosy stalowe, zawory spustowe do termosów (Część 4)
Pakiet 5 - Chłodziarki i szafa chłodnicza (Część 5)
Pakiet 6 - Wagi kuchenne (Część 6)
Pakiet 7- Tarcze do rozdrabniania jarzyn do maszyny KMKJ250.6 będącej własnością Zamawijaćego(Część 7)
Pakiet 8 - Termometry lodówkowe (Część 8)
Pakiet 9 - Pokrywki do misek (Część 9)
Pakiet 10 - Regał jezdny stalowy (Część 10)
Pakiet 11 - Tace izotermiczne, poliestrowe (Część 11)
Pakiet 12 - Bemary (Część 12)
Pakiet 13 - Kosze do zmywarek (Część 13)
Pakiet 14 - Mikser elektryczny (Część 14)
Pakiet 15- Drobny sprzęt kuchenny (Część 15)

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 15.
Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się do oferty częściowej.

Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.