Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do dwóch części.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą zbiorników (butli) dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum). Zamówienie obejmuje również usługę transportu ok. 200 szt. butli z Wydziału Chemii (ul. Ingardena 3) na Kampus UJ (ul. Gronostajowa 2), która zostanie wykonana w okresie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności realizacji transportu ww. butli co najmniej na 1 tydzień przed planowaną datą. Zestawienie obiektów UJ oraz szacunkowe zużycie gazu określa załącznik nr 2 do formularza oferty, będący jej integralną częścią, tj. jeden plik w formacie Excel.
2.Przedmiotowe zamówienie jest podzielone na dwie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się