Inwentaryzacja zieleni miejskiej oraz urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenów miasta Mielca

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa inwentaryzacji zieleni miejskiej oraz urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenów miasta Mielca.
1)inwentaryzacja zieleni miejskiej obejmuje:
a)drzewa,
b)krzewy i ich skupiska,
c)żywopłoty,
d)kwietniki bylin i kwiatów rocznych (sezonowych),
e)powierzchnie trawników,
f)powierzchnie łąkowe – działek nie utrzymywanych.
2)inwentaryzacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe obejmuje:
a)powierzchnie utwardzone dla poszczególnych zlewni,
b)parametry branżowe urządzeń sieci (studni, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia liniowego),
c)parametry branżowe rurociągów głównych i przykanalików,
d)rowy melioracji wodnych i pozostałych,
e)dostarczenie oprogramowania branżowego do zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w Tomie II i III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się