Dostawa gazów medycznych wraz z dostawą, odbiorem i dzierżawą butli dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dostawą, odbiorem i dzierżawą butli dla UCK w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Dostawa gazów medycznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 4 dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Kliniki Neonatologii przy ulicy Klinicznej 1a.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się