Montaże mechaniczne układów podawania paliwa, wyprowadzenia popiołu i sprężonego powietrza w ramach modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Blok nr 2

» Opis zapytania

W związku z realizacją przez Polimex Energetyka Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2016 do 31.01.2020 zadania pn.: „Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”, poszukujemy podwykonawcy dla następującego zakresu:
Montaż mechaniczny chłodnic popiołu, podajników węgla wraz z armaturą i kanałami na wlotach i wylotach chłodnic i podajników oraz dostosowanie instalacji wody chłodzącej, sprężonego powietrza i powietrza uszczelniającego

W oparciu o informacje zawarte w załączonej Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji technicznej, zapraszamy do złożenie oferty techniczno-handlowej na następujący zakres:

1. PRZEDMIOT OFERTY: wg Specyfikacji Technicznej „Montaż mechaniczny chłodnic popiołu, podajników węgla wraz z armaturą i kanałami na wlotach i wylotach chłodnic i podajników oraz dostosowanie instalacji wody chłodzącej, sprężonego powietrza i powietrza uszczelniającego”

2. CENY:
Ceny netto w podziale:
Oferta winna zostać przygotowana w podziale na poszczególne nw. Zakresy prac:
1. Montaż chłodnic popiołu wraz z klapami i zasuwami (dostawa po stronie PxE) wg. dok. stanowiącej zał. do niniejszego zapytania.
2. Montaż ślimakowych podajników paliwa wraz z instalacją podawania paliwa (dostawa po stronie PxE) wg. dok. stanowiącej zał. do niniejszego zapytania.
3. Wykonanie (dostawa + montaż) instalacji wody chłodzącej wg. dok. stanowiącej zał. do niniejszego zapytania.
4. Wykonanie (dostawa + m-ż) instalacji sprężonego pow.
i pow. uszczelniającego. wg. dok. stanowiącej zał. do niniejszego zapytania.

Ceny powinny zawierać wszystkie składniki kosztowe w tym w szczególności: transport poziomy i pionowy elementów do montażu z magazyny GW do miejsca montażu, rusztowania, koszt gwarancji, koszt dokumentacji .

Uprzejmie prosimy, przed złożeniem oferty, o dokonanie wizji lokalnej na budowie. Celem umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt z p.: Agnieszka Czaja tel. 695 160 774 lub p. Andrzej Jaworski tel. 506 288 359

Dokumentacja:
Dokumentacja dotycząca zakresu zapytania jest udostępniona na serwerze ftp:
ftp://ftp.polimex-mostostal.pl
- nazwa użytkownika: Ener01tur117
- hasło: PEner01tur117a
Specyfikacja Techniczna dostępna w KRYTERIA OGÓLNE.
Specyfikacja techniczna w zakresie wymagań dotyczących "Zabezpieczenia elementów konstrukcji w zakresie ochrony antykorozyjnej i ppoż" dostępna w KRYTERIA OGÓLNE.

3. TERMINY:
• Data złożenia oferty: do 19.04.2017r
• Termin realizacji zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną.

4. Osoba kontaktowa do spraw technicznych: p. Agnieszka Czaja tel. 695 160 774


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.