DOSTAWY TECHNICZNYCH PREPARATÓW CHEMICZNYCH DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, ŁAZISKA, SIERSZA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
Zadanie 1
1) 746-201-112-0 KALAFONIA BALSAMICZNA SOSNOWA 35g 10,00 szt.
2) 758-622-615-0 ODMRAŻACZ SPRAY 250ml 3,00 szt.
3) 766-302-801-0 ODRDZEWIACZ MROŻĄCY 500ml SPRAY 2,00 szt.
4) 733-335-220-0 ODRDZEWIACZ SPRAY 400ml 5,00 szt.
5) 756-162-324-0 PASTA USZCZELN. MONOFLEX 310ml 16,00 szt.
6) 733-335-465-0 PIANKA DO CZYSZCZ. OBUDÓW I EKRANÓW 1,00 szt.
740-105-157-0 PŁYN DO MYCIA SMARÓW POWER SOL 20,00 l
7) 767-303-882-0 PŁYNNA USZCZELKA SAMOFORMOWALNA TGK 215ml 10,00 szt.
8) 016-400-050-0 PREPARAT MYJĄCO ODTŁUSZCZAJĄCY EMULSOL RN-1 30,00 kg
9) 758-621-967-0 ŚRODEK CZYSZCZĄCY LABEL OFF 50 5,00 szt.
Zadanie nr 2
10) 740-105-157-0 PŁYN DO MYCIA SMARÓW POWER SOL 24,00 l
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, oraz ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 32-541 Trzebinia Siersza
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 12 miesięcy.
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
• dostawy sukcesywne w terminie 12 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w Zadaniu
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
2. Kryterium oceny ofert: WARTOŚĆ NETTO Zadania na wszystkie pozycje oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz formularz wyceny dla zadania nr 1 oraz warunki zamówienia.
• w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 1 oferent zobowiązuje się do wypełnienia formularza wyceny i podłączeniu jego skanu do złożonej oferty
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
4.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się