Dostawa gazów i czynnika chłodniczego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów i czynnika chłodniczego z podziałem na n/w zadania, w ilości i asortymencie przedstawionym w „Formularzu ofertowym” będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z opisem określonym w „Specyfikacji Technicznej” stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zadanie 1 - Dostawa gazów przemysłowych, gazów technicznych
Zadnie 2 - Dostawa gazów medycznych, gazów wzorcowych
Zadanie 3 - Dostawa czynnik chłodniczego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się