Zakup środków ochrony roślin i nawozów dolistnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony roślin i nawozów dolistnych. Zakres zakupu obejmuje również transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego, w miejscowości Zaborze, gm. Chybie, pow. Cieszyński, oraz koszty opakowania, ubezpieczenia, rozładunku i wniesienia.
Wymagalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia: nie krótsza niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli stron.

Zamówienie zostało podzielone na pięć części, które obejmują:
Część I – Zakup i dostawa herbicydów.
Część II – Zakup i dostawa fungicydów.
Część III –Zakup i dostawa insektycydów.
Część IV – Zakup i dostawa regulatora wzrostu roślin.
Część V – Zakup i dostawa wspomagacza i nawozów dolistnych.
CZĘŚĆ I:
Wymagania:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania chwastów.
Zawartość substancji czynnych:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 75 g/l (7,73%)
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 30 g/l (3,09%).
Ilość – 68 litrów.
b) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania chwastów.
Zawartość substancji czynnej:
S-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g/l (86,7%).
Ilość – 68 litrów.
c) Środek przeznaczony do zwalczania chwastów.
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 240 g w 1 litrze środka.
Ilość – 7 litrów.
d) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania chwastów.
Zawartość substancji czynnych:
tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.
Ilość – 1,2 kg.
e) Środek przeznaczony do zwalczania chwastów.
Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr - kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy
w formie estru I-metylo heptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu
pirydynokarboksylowego) - 250 g w 1 litrze.
Ilość – 10 litrów.
CZĘŚĆ II:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania grzybów.
Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 150 g/l (14,90%)
biksafen (związek z grupy karboksamidów) - 75 g/l (7,40%)
Ilość – 25 litrów.
b) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania grzybów.
Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 53 g/l (5,42%)
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 224 g/l (22,90%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 148 g/l (15,13%)
Ilość – 25 litrów.
CZEŚĆ III:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania owadów.
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/kg (5%).
Ilość – 3 kg.
b) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania owadów.
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,86%).
Ilość – 18 litrów.
CZEŚĆ IV:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) - 175 g w 1 litrze środka (17,29%).
Ilość – 12 litrów
CZEŚĆ V:
a) Adiuvare pH – środek obniżający pH cieczy roboczej i poprawiający jakość wody.
Ilość – 10 litrów.
b) Nawóz dolistny zawierający w składzie tlenek magnezu/trójtlenek siarki (MgO-16 / SO3-34,0), bor, miedź, mangan, molibden, cynk.
Ilość – 90 kg.
c) Nawóz dolistny NPK zawierający w składzie: azot - 5 %, fosfor - 10 % i potas - 35 %.
Ilość – 90 kg.
d) Nawóz dolistny zawierający w składzie Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 8,3 % (100g w litrze nawozu).
Ilość – 70 litrów.
e) Nawóz dolistny zawierający w składzie 51 g/l fosforu i 9 g/l potasu.
Ilość – 200 litrów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się