Dostawa specjalistycznych preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, zgodnie z ofertą Wykonawcy, opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ, na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj:
1)Pływalnię Sportową – ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok;
2)Pływalnię Kameralną – ul. Mazowiecka 39C, 15-302 Białystok;
3)Pływalnię Rodzinną – ul. Stroma 1, 15-662 Białystok;
4)Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul. Plażowa, 15-502 Białystok;
5)Lodowisko Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” – ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok.
2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę specjalistycznych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, zgodnie z tabelą zamieszczoną w rozdziale I pkt 2 SIWZ, tj: 1)Chloryn sodu [NaClO2], 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu- planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 270 kg; 2)Kwas solny 9% [HCl], kwas chlorowodorowy 9% - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 300 kg; 3)Tabletki DPD No.1 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 28344 tabletki; 4)Tabletki DPD No. 3 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 7828 tabletek; 5)Tabletki Phenol Red przeznaczone do fotometru LOVIBOND - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 8070 tabletek; 6)Środek myjąco- dezynfekcyjny do saun, powierzchni wokół basenu, zawierający chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), alkil chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC), alkil chlorku dometylobenzyloamonu (ADBA) - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 150 litrów; 7)Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub wlewany bezpośrednio do pompy esencji zapachowych przy generatorze pary - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 12 litrów; 8)Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha, powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Do stosowania w rozcieńczeniu nie większym niż 1:100 - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 70 litrów; 9)Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze). Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp. Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25% - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 24 litry; 10)Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, zawierający ‹ 5% nadtlenku wodoru (zawartość aktywnego tlenu ok. 2,5%), detergenty kationowe - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 20 kg; 11)Chlorek Sodu NACL 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody) - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 1750 kg; 12)Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na2S2O3 x 5H2O czysty (nie mniej niż 99%) - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 6 kg; 13)Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna. Substancja jednoskładnikowa. Lotne zanieczyszczenia organiczne VOC: max 130g/l; gęstość ok.. 0,85 g/ml; nazwa składnika olej parafinowy 100% - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 12 litrów; 14)Koagulant do uzdatniania wody – roztwór hydroksy chlorku glinu Al2(OH)5Cl 10-20% o zawartości 12-14% Al2O3 - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 1840 litrów; 15)Stabillizowany roztwór chlorynu sodu o zawartości ok. 10% NaClO2 - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 630 litrów; 16)Aktywator flokulacji – przejrzysty bezwonny alkaliczny roztwór zawierający kwas krzemowy (SiO2) – tetrahydroglinian sodu NaAl(OH)4 - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 2280 litrów; 17)Granulowany aktywny węgiel z łupin orzecha kokosowego o gęstości 500 ± 25 kg/25 m3, o wielkości ziarna 0,50 – 2,5 mm o zawartości popiołu 4%, zawartość wody w opakowaniu max 5% - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 105 kg; 18)Czysty, sterylny, zdezynfekowany 5% roztwór solanki WDT do urządzenia SOLDOS V2 - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 30 litrów; 19)Odkamieniacz do generatora pary – proszek do odkamieniania i czyszczenia generatorów pary zawierający kwas amidosulfonowy H3NO3S - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 32 kg; 20)Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 10%, a maksymalnie 25% kwasu solnego HCL, minimum 5%, a maksymalnie 10% kwasu ortofosforowego H₃PO₄ oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowoczynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5% - planowane maksymalne zapotrzebowanie na środek w okresie obowiązywania umowy: 24 kg. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia podanych ilości, w ramach ogólnej wartości umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości zamawianego asortymentu nie będzie powodowała wobec Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całego zakresu zamówienia. 4.Dostawy realizowane będą na bieżąco, transportem Wykonawcy, na jego koszt, w opakowaniach jednostkowych określonych w rozdziale I pkt 4 SIWZ. W przypadku chlorynu sodu oraz kwasu solnego, gabaryty pojemników muszą być dostosowane do stanowisk przy stacjach uzdatniania wody na pływalniach BOSiR. Szerokość pojemników nie może przekraczać 30 cm. 5.Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji umowy oraz sposób realizacji zamówienia został określony w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się