Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia kończącego proces inkubacji podmiotów typu start-up w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach projektu pn. „Platforma Startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia kończącego proces inkubacji podmiotów typu start-up w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach w ramach projektu pn. „Platforma Startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2017 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi marketingowe i PR

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się