Usługa kompleksowego wyżywienia dla uczestników projektu Aktywni Seniorzy w Cieszynie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego wyżywienia uczestników projektu „Aktywni Seniorzy w Cieszynie” w zakresie wszystkich trzech zadań projektu oraz przerw kawowych.

1. W ramach zadania pierwszego 5 uczestnikom programu codziennie, przez 6 miesięcy jego trwania (tj. przez 184 dni) dostarczane będą do domu posiłki tj. dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Przy realizacji pod uwagę należy wziąć zalecenia lekarskie i dietetyczne, które będą powodowały zróżnicowanie posiłków.

2. W ramach zadania drugiego 8 uczestnikom programu, przez 6 miesięcy jego trwania (tj. przez 145 dni) dostarczane będą do miejsca opieki dziennej w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie posiłki tj. dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Przy realizacji pod uwagę należy wziąć zalecenia lekarskie i dietetyczne, które będą powodowały zróżnicowanie posiłków.

3. W ramach zadania trzeciego 13 uczestnikom programu, przez 6 miesięcy jego trwania (tj. przez 145 dni) dostarczane będą do miejsca opieki dziennej u wyłonionego w przetargu realizatora posiłki tj. dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Przy realizacji pod uwagę należy wziąć zalecenia lekarskie i dietetyczne, które będą powodowały zróżnicowanie posiłków.

4. Na potrzeby realizacji programu usług w miejscu opieki dziennej w DSS przez 6 miesięcy jego trwania (tj. przez 145 dni) oraz podczas zajęć w Szkole Podstawowej nr 4, dostarczane będą artykuły spożywcze m.in. kawa, herbata, cukier, woda mineralna, soki i napoje oraz ciastka i ciasteczka w ilości niezbędnej dla uczestników Artykuły te posłużą do organizacji 2 przerw kawowych w ciągu dnia zajęć oraz dla zaspokojenia pragnienia podczas ćwiczeń usprawniających i podczas wycieczek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się