Dostawa urządzeń chłodniczych na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
1)Pakiet 1 – dostawa chłodziarek farmaceutycznych do przechowywania leków,
2)Pakiet 2 – dostawa pod blatowej chłodziarki farmaceutycznej do przechowywania leków,
3)Pakiet 3 – dostawa chłodziarki farmaceutycznej do przechowywania leków,
4)Pakiet 4 – dostawa lodówek ze zdejmowanym blatem.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby zamawianych urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2.1 do nr 2.4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się