Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla WSSE w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jet sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego podłoży mikrobiologicznych w rodzajach i ilościach wyszczególnionych w kalkulacji cenowej - Załącznik Nr 2 do SIWZ. Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia podanemu w Załączniku Nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się