Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień:
1) 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
2) 39221200-9 Zastawa stołowa
3) 39221110-1 Naczynia
4) 39221120-4 Filiżanki i szklanki
5) 39221121-1 Filiżanki
6) 39221122-8 Zestawy
7) 39221123-5 Szklanki do napojów
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 12 miesięcy od daty dostawy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów artykułów oferowanych przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku artykułów, co do których pojawią się wątpliwości ich równoważności w stosunku do artykułu sprecyzowanego przez Zamawiającego.
Artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (kolorystyka w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, pojemność/ opakowanie-ilość szt/dł., wys., szer.). Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie żłobków, które posiadają tożsame artykuły w określonej kolorystyce/z określonego materiału, o określonej pojemności i wielkości. Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się tolerancję w zakresie parametrów (pojemność, dł, wys, szer.) do +/- 5% w stosunku do parametrów określonych w opisie przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej oferowanego przez Wykonawcę artykułu (należy podać nazwę producenta oferowanego artykułu oraz wskazać numer katalogowy, model lub nazwę własną – jeżeli oferowany artykuł takie oznaczenia posiada).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.