Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań – II przetarg - Zadanie nr 5 i nr 7

» Opis zapytania

Zakres usług określony został w Formularzach cenowych (Rozdział II SIWZ – Zał. Nr 1 do oferty) i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się