Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 miesięcy dla pacjentów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi polegającą na kompleksowym przygotowywaniu posiłków śniadanie, obiad (zupa + drugie danie) kolacja, posiłków miksowanych wysokobiałkowych, zup płynnych dietetycznych oraz dostarczaniu ich do siedziby Zamawiającego do miejsc określonych w pkt.3.
2. Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia, a w szczególności:
 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny produktów żywnościowych,
 Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) CAC/RCP 39 – 1993,
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 wraz z późniejsza nowelizacją Dz. U. 2010 r. nr 21 poz. 105)
 norm HACCP
 oraz wewnętrznymi przepisami Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczania posiłków własnym transportem i we własnych naczyniach do kuchenek oddziałowych Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul. 1 – go Maja 9:
 Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 Oddział Chirurgii Ogólnej
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 Oddział Wewnętrzny I
 Oddział Wewnętrzny II
 Oddział Ginekologiczny
 Oddział Położniczy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się