Dostawa środków ochrony roślin

» Opis zapytania

Dostawa środków ochrony roślin w roku 2017/2018. Gdy zajdzie taka konieczność zastosowania większej ilości zabiegów niż przewidziano, jak również wtedy gdy pojawią się inne, dotąd nie występujące na naszych uprawach choroby lub szkodniki. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego(np. spowodowanych nieznanym przebiegiem warunków atmosferycznych, które wykluczą zastosowanie wymienionych pestycydów a zmuszą do wyboru bardziej odpowiednich). Wykonawca nie ma prawa do roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2017 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się