DOSTAWA BARWNIKÓW OKULISTYCZNYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA BARWNIKÓW OKULISTYCZNYCH do Działu
Farmacji Szpitalnej mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu
Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13.
Szczegółową charakterystykę produktów będących przedmiotem zamówienia oraz wymagane
ilości określa formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w
formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Łączna ilość – 3
pakiety:
1) pakiet nr 1 – barwnik do błon siatkówkowych
2) pakiet nr 2 – barwnik do zaćm
3) pakiet nr 3 – barwnik do otworu plamki

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się