Dostawa indywidualnego pakietu likwidacji skażeń IPLS-1 i uniwersalnego odkażalnika proszkowego UOP.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa indywidualnego pakietu likwidacji skażeń
IPLS – 1 i uniwersalnego odkażalnika proszkowego UOP, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabelach zawartych w Rozdziale IV SIWZ, kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane kolumnie „ilość w opcji”.
3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz
z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę (mailem lub faxem) w terminie do dnia 30.06.2017 roku.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z „Klauzulą Jakościową” stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się