Dostawa gazów technicznych i mieszanek gazowych w butlach dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazów technicznych i mieszanek gazowych w butlach oraz usługa przeglądu instalacji gazów medycznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
2.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 odrębne zadania, tj.:
Zadanie nr 1 Dostawa gazów technicznych w butlach
Zadanie nr 2 Dostawa mieszanek gazowych w butlach
Zadanie nr 3 Usługa przeglądu instalacji gazów medycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- w zakresie zadań nr 1 i 2 „Specyfikacje Asortymentowe”, tj. załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ,
- w zakresie zadania nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie punktów poboru gazów medycznych oraz zakres przeglądu)”, tj. załącznik nr 1 do Wzoru umowy w zakresie zadania nr 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się