Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu

» Opis zapytania

I. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków i napojów w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.
II. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. Żywienie mieszkańców opiera się na n/w dietach:
1) dieta podstawowa – 50 osób
2) dieta lekkostrawna- 23 osoby
3) dieta wrzodowa – 3 osoby
4) dieta wątrobowa - 2 osoby
5) dieta z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych – 4 osoby
6) dieta niskolaktyzowa – 2 osoby
7) dieta purynowa – 1 osoba
8) dieta małosolna – 1 osoba
9) dieta cukrzycowa – 3 osoby
10) dieta niskofenyloanalinowa – 1 osoba
IV. Zamawiający określa następujące, szczegółowe wymagania w zakresie żywienia i świadczenia usługi:
1. Posiłki dla mieszkańców winne być dostarczone o ściśle ustalonych porach dnia tj.:
a) śniadanie na godzinę 7.30 - 8.00
b) obiad na godzinę 12.30 – 13.00
c) kolację Wykonawca przywozi wraz z obiadem.
2. Dzienna ilość posiłków 3 x 90 porcji
w sytuacjach szczególnych ilość posiłków może ulec zmianie np. w przypadku wyjazdu mieszkańców na turnus rehabilitacyjny lub do innych miejsc (szpital, wycieczki itp.). W takich sytuacjach Zamawiający ma prawo zrezygnować z posiłku lub zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw.
3. Wyżywienie dotyczy wszystkich dni w tygodniu.
4. Na całodzienne wyżywienie składają się:
1). Śniadanie wraz z napojami:
a) zupa mleczna w termosie dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów) + cukier do zupy osobno (mieszkaniec sam sobie posłodzi zupę)
b) chleb krojony dla każdego zespołu oddzielnie – zgodnie w wykazem (ppkt h)
c) masło o zawartości tłuszczu minimum 82%, dla każdego zespołu oddzielnie zgodnie z wykazem (ppkt h), masło musi być w oryginalnym opakowaniu po 200 g kostka, tak aby Zamawiający mógł sprawdzić zawartość tłuszczu.
d) dodatki do chleba w pojemnikach lub słoikach dla każdego zespołu oddzielnie
e) do każdego śniadania obowiązkowo warzywa np. pomidor, ogórek, rzodkiewka itd.
f) jeden raz w tygodniu musi być ciepłe śniadanie, np. ciepła kiełbasa, jajecznica itd.
g) napoje gorące typu herbata, kawa, kakao dla każdego zespołu oddzielnie osobno (mieszkaniec sam sobie posłodzi napoje)
h) wykaz masła oraz pieczywa, które Wykonawca ma obowiązek codziennie dostarczyć wraz ze śniadaniem

zespół I – 2 kostki masła, pieczywo: 2 weki, 4 pełnoziarniste
zespół II - 5 kostek masła, pieczywo: 4 pszenne, 2 weki, 2 grahamy
zespół III - 4 kostki masła, pieczywo: 1 pszenny, 2 weki, 4 pełnoziarniste
zespół IV - 5 kostek masła, pieczywo: 4 pszenne, 2 weki, 2 grahamy
zespół V - 4 kostki masła, pieczywo: 4 pszenne, 2 weki, 2 pełnoziarniste
hostel - 4 kostki masła, pieczywo: 3 pszenne, 2 weki, 2 pełnoziarniste

– wykaz masła oraz pieczywa – podana ilość dotyczy śniadania oraz kolacji, którą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz ze śniadaniem
- wszystkie chleby muszą być krojone.
2) obiad – diety jak w pkt III
a) pierwsze danie - zupa w termosach dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów)
b) drugie danie - w termosach dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów)
c) do każdego obiadu obowiązkowo owoc
d) kompot
3) kolacja dostarczana łącznie z obiadem (oprócz masła i chleba, które są dostarczane przy śnadaniu)
a) dodatki do chleba w pojemnikach lub słoikach dla każdego zespołu oddzielnie
b) napoje typu herbata, kawa, kakao + cukier osobno (mieszkaniec sam sobie posłodzi napoje)
c) raz w tygodniu musi być ciepła kolacja np. bigos, leczo, bogracz, kiełbasa na gorąco itd. (w innym dniu niż ciepłe śniadanie)
5. Zamawiający wymaga zachowania gramatury poniższych produktów na talerzu w granicach:
a) wędlina i wyroby wędliniarskie nie mniej niż 100 g na osobę – dopuszcza się podanie raz w tygodniu wędliny podrobowej, wędliny typu mielonka, dopuszcza się również raz w tygodniu wędlinę typu parówka na gorąco, w pozostałe dni zawartość mięsa w wędlinie nie może być mniejsza niż 85%
b) sałatki (różne) nie mniej niż 100 g na osobę
c) twarogi (różne) nie mniej niż 100 g na osobę
d) konserwa rybna nie mniej niż 1 puszka na osobę (150-170 g)
e) makrela wędzona 1 szt. (150-200 g) na osobę
f) ser żółty nie mniej niż 100 g na osobę
g) produkty podawane w zestawie np.: ser-wędlina gramatura dostosowana
h) jajko nie mniej niż 2 sztuki na osobę
i) pasty (różne) nie mniej niż 100 g na osobę
j) pasztet, ser topiony nie mniej niż 50 g na osobę
k) warzywa jako dodatek do śniadania i kolacji 50 g na osobę
l) napoje 400 ml na osobę
m) zupy podawane do obiadu nie mniej niż 0,5 litra na osobę
n) owoce nie mniej niż 200 g lub 1 owoc
o) mięso gotowe do spożycia nie mniej niż 150 g na osobę
p) ryba (filet) gotowa do spożycia nie mniej niż 200 g na osobę
r) surówki do obiadu nie mniej niż 150 g na osobę
s) ziemniaki gotowe do spożycia nie mniej niż 300 g na osobę
t) inne potrawy gotowe do spożycia np. naleśniki, pierogi, leczo itd. nie mniej niż 300 g na osobę
6. Śniadania, obiady i kolacje muszą być urozmaicone.
7. Minimum cztery razy w tygodniu powinien być obiad mięsny ( drób, wołowina, wieprzowina, cielęcina), a raz w tygodniu ryba (filet), mięso w postaci zmielonej jest dopuszczalne tylko 2x w tygodniu.
8. W niedzielę i święta musi być obiad mięsny typu pieczeń wieprzowa, rolada wołowa lub wieprzowa, kotlet wieprzowy.
9. Zamiennik ziemniaków typu kasza, makaron jest dopuszczalny raz w tygodniu. Wyjątek stanowi 10 diet na Zespole I gdzie 7 razy w tygodniu będzie kasza.
10. Wykonawca zapewni raz w tygodniu (środa) herbatę 6 paczek po 50 szt każda oraz 18 kg cukru. Raz w miesiącu 6 paczek herbaty owocowej.
11. Wykonawca w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdorazowo po posiłkach zapewni dodatkowo 5 litrów napoju (przegotowanej wody z sokiem lub wody mineralnej) na każdy zespół (6 zespołów).
12. Wykonawca zapewni dodatkowo całodzienny dostęp do chleba, masła oraz dżemu lub pasztetu (chleb 3 szt./ a 1,5 kg ; masło 3 szt./ a 200 g ; dżem lub pasztet 3 szt./ a 250 g) na każde żądanie Zamawiającego, które będzie zgłaszane dzień wcześniej telefonicznie, faxem lub e-mailem.
13.Dostarczane i podawane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane na zimno.
14. Dostarczane i podawane posiłki muszą być ŚWIEŻE, z terminem do spożycia.
15. W Wielki Piątek, Wielkanoc, Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Wykonawca musi uwzględnić potrawy tradycyjne.
16. Wykonawca dostarczy raz w miesiącu przyprawy do uzupełnienia w jadalni (sól 0,5 kg, pieprz czarny mielony 240 g, przyprawę do zup w płynie 950 ml, ocet 0,5l).
17. Naczynia z których będą spożywane posiłki są własnością Zamawiającego
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie:
a) zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem
wagowym (tzw. gramówka)
b) weryfikacji odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
zupa 85oC +/-3 oC
drugie danie 75 oC +/- 3 oC
napoje ciepłe 85 oC +/- 3 oC
sałatki, surówki, sosy i inne 4 oC +/- 2 oC
Pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przekazania posiłków na zespoły.
19. Zamawiający ma prawo do kontroli przez wyznaczoną osobę procesu przygotowania, wydawania oraz samych posiłków pod względem ilościowym, jakościowym, dietetycznym i higienicznym, oraz do kontroli pod względem higienicznym pojazdów do transportu żywności jak również termosów i pojemników, w których żywność jest przewożona.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykupienia dodatkowych obiadów informując o tym Wykonawcę przy dostawie śniadania. Cena posiłków sprzedawanych pracownikom powinna być taka sama jak posiłku dla mieszkańców.
21. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków z własnych produktów.
22. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu tygodniowego jadłospisu diet z gramaturą, na trzy dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu, który podlega kontroli Zamawiającego. Wymagane zestawy obiadowe powinny składać się z co najmniej dwóch rodzajów zup, dwóch drugich dań, dwóch surówek, 2 owoców - do wyboru
23. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego niezwłocznie skorygować zakwestionowany jadłospis.
24. W miarę możliwości Wykonawca winien uwzględniać indywidualne uwagi i propozycje mieszkańców oraz Zamawiającego co do jadłospisu oraz sposobu świadczenia usług.
25. Wykonawca zapewnia wysoką jakość przygotowanych posiłków, a w szczególności obiadów przez co należy rozumieć wykonanie posiłków ze świeżych, naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając gotowych produktów jak: mrożone pierogi, klopsy, gołąbki i inne.
26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość posiłków i wszelkie spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich. Wyłączenie tej odpowiedzialności może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej winy po stronie Zamawiającego jak i osób trzecich.
27. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pobrania próbek żywności, zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.
28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem usługi, stwierdzone w wyniku kontroli właściwych organów, między innymi Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
29. Wykonawca utrzymuje porządek:
a) w pomieszczeniu w którym wysyłane są windą termosy na Zespoły Opiekuńcze
b) korytarz dojazdowy gdy wystąpią wycieki z termosów
c) wózek w którym transportowane są termosy
d) opróżnia zbiornik z odpadkami
30. Usługa musi być wykonana zgodnie z normami żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 914 z 2010 r.) a kaloryczność, waga, temperatura i dietetyczność posiłków musi być zgodna z normami ujętymi w systemie dietetycznym stosowanym dla Zakładów Służby Zdrowia wydanym przez Instytut Żywności i Żywienia.
31. Wykonawca dostarcza posiłki w termosach do każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów)
a) do I Zespołu Opiekuńczego dowozi wózkiem Zamawiającego
b) do II, III, IV, V Zespołu Opiekuńczego termosy są przesyłane windą towarową przez Wykonawcę, natomiast odbieranie następuje przez pracowników Zamawiającego
c) do zespołu hostelowego (osobny budynek)- osobiście,
d) Zamawiający będzie porcjował posiłki przy pomocy własnych pracowników.
32. Termosy i inne naczynia muszą być zabierane w godzinach 1400-1600, z tym że na Zamawiającym nie spoczywa obowiązek ich wymycia przed ich wydaniem.
33. Dostarczenie posiłków winno odbywać się w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Termosy w których dostarczane są posiłki muszą być szczelne, czyste, pozbawione uszkodzeń, łatwe do przenoszenia (posiadające uchwyty). Pojemniki, w których będą dostarczane posiłki muszą być opisane rodzajem diet.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się