Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na potrzeby montażu urządzeń specjalistycznego systemu szkoleniowego w kompleksie wojskowym Lubliniec” w zakresie:
• część I zamówienia – dostawa wyposażenia meblowego drewnianego, na metalowej podstawie i metalowego
• część II zamówienia – dostawa wyposażenia meblowego kuchennego oraz sprzętu AGD
• część III zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
- Wzór umowy – dla każdej z części,
- Formularz wyceny ofertowej – dla każdej z części,
- Specyfikacja techniczna,
- Wzór protokołu odbioru przedmiotu zamówienia – dla każdej z części,
- Wzór karty wyrobu,
- Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania – dla części III.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się