Sukcesywna dostawa produktów chemicznych do WSSE w Łodzi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów chemicznych do WSSE w Łodzi.
Zamawiający udziela zamówienia w częściach:
Pakiet A – Wzorce chromatograficzne pestycydów.
Pakiet B - Wzorce chemiczne THM-y.
Pakiet C - Kolumienki SPE.
Pakiet D – Materiały odniesienia – woda przeznaczona do spożycia.
Pakiet E- Wzorce chemiczne – PAH, cyjanku, metanolu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się