DOSTAWY PREPARATÓW PURE SOLVE DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, ŁAGISZA, SIERSZA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
733-335-206-0 ODRDZEWIACZ PENETRANT SEIZE EASY SPRAY 400ml(nr kat. 11002263)24,00 szt.
733-335-338-0 ODTŁUSZCZACZ PRZEMYSŁOWY SEPARUJĄCY OLEJ DUOSPLIT LF (nr kat. 11000907) 30,00 l
758-622-261-0 PREPARAT NEUTRALIZUJĄCY ABSORFIBER PURE SOLVE (nr kat. 11000999) 325,00 l
733-335-286-0 PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY LINE UP PURE SOLVE (nr kat. 11002245) 150,00 l
733-335-253-0 ŚRODEK DO USUWANIA KOROZJI SEIZE EASY SPRAY 400ml (nr kat. 11002263) 30,00 szt.
733-335-340-0 ŚRODEK DO USUWANIA SMARÓW BH HDHC (nr kat. 11004164) 4,00 szt.
758-622-275-0 ŚRODEK KONSERWUJĄCY TW.SZTUCZNE I GUMY PURE SOLVE (nr kat. 11000088) 12,00 szt.
733-335-318-0 ŚRODEK ODKAMIENIAJĄCY KWASOWY PURE SOLVE (nr kat. 11003167) 60,00 l
758-621-829-0 ŚRODEK PRZECIW ZAPIEKANIU ŚRUB CLEAN THREDZ (nr kat. 11002257) 48,00 szt.
758-522-312-0 ŻEL CZYSZCZĄCY DO RĄK PURE SOLVE (nr kat. 10247186) 12,00 l
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWIŚCI SKŁADANIA OFERT NA PRODUKTY RÓWNOWAŻNE. DO OFERTY DOŁĄCZYĆ KARTĘ OFEROWANEGO PRODUKTU.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, oraz ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łagisza magazyn nr 212 ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin Łagisza
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini 32-541 Trzebinia Siersza
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 12 miesięcy.
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
• dostawy sukcesywne w terminie 12 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Kryterium oceny ofert: indywidualnie dla każdej pozycji opartej na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
4.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się