Dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. dostawa gazów medycznych i technicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ i umowy, zgodnie z którym, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazów medycznych i technicznych, legalizację posiadanych butli, oraz dzierżawa osprzętu tj. butli, zaworu dozującego i wózka do mieszaniny gazów. Osprzęt opisany jest w Części 3, 4, 5, 6 zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2017 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się