Dostawa środków dezynfekcyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków dezynfekcyjnych.

Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety :
Pakiet Nr 1 - Środki dezynfekcyjne,
Pakiet Nr 2 - Środki dezynfekcyjne.

Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy, dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się