dostawa nawozów sztucznych na potrzeby zakładów doświadczalnych w Pętkowie i Witaszycach

» Opis zapytania

dostawa nawozów sztucznych w łącznej ilości 240,50 tony. Rodzaje nawozów określono w załączniku do SIWZ. Nawozy powinny być odpowiednio opakowane, zabezpieczone przed dekompletacją. Muszą posiadać znak firmowy producenta, do każdego rodzaju nawozu wymagane będzie załączenie opisu jego zastosowania oraz dokumentu z informacją terminie przydatności do użycia. Minimalny okres przydatności do użycia każdego rodzaju nawozów sztucznych nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty jego dostarczenia Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się